Általános szerződési feltételek

A bejovoszamlak.hu (továbbiakban Szolgáltatás)szolgáltatásaival kapcsolatos minden szabály és tudni való jelen Általános Szerződési Feltételek között kerül rögzítésre, a Szolgáltatás igénybevétele kizárólag a jelen dokumentumban rögzített feltételek mellett lehetséges. A Szolgáltatás bármilyen formában történő igénybe vétele és a bejovoszamlak.hu honlap látogatása egyben jelen ÁSZF rendelkezéseinek megismerését és teljes körű elfogadását jeleni.

1. Szolgáltató

Cégnév: Iooo Online Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2161 Csomád, Levente utca 14. a. ép.
Cégjegyzékszám: Cg: 13-09-175720
Törvényes képviselője: Jäger István ügyvezető
Email: istvan@iooo.hu

2. Szolgáltatás

A bejovoszamlak.hu honlapon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számvtv.) hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek (továbbiakban: Szolgáltatás igénybe vevője) szállítói által kibocsátott és a Szolgáltatás igénybe vevője által elszámolni, illetve a könyvelésébe beállítani kívánt számlák automatizált kezelésére van mód. A Szolgáltató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) rendszeréből a Szolgáltatást igénybe vevőjének adószáma alapján történő lekérdezéssel automatizáltan veszi át a Szolgáltatást igénybe vevője részére kiállított számlákat és a Számvtv. rendelkezéseinek megfelelően iktatja azokat, azonban azok könyvelését semmilyen formában nem végzi, az a Szolgáltatást igénybe vevőjének (könyvelőjének) külön feladata.

Szolgáltató a NAV rendszerére külön erre vonatkozó regisztráció alapján jogosult csatlakozni és onnan adatokat lekérni. Ezen adatkezelésre a Szolgáltató külön dokumentumban szerkesztett Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések és jelen ÁSZF alapján jogosult.

A Szolgáltatás kizárólag külön regisztráció alapján vehető igénybe. A regisztrációval a Szolgáltatást igénybe vevőjének képviselője nyilatkozik, hogy jogosult az adott gazdálkodó szervezet nevében eljárni és a Szolgáltató részére a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges felhatalmazásokat és nyilatkozatokat megadni.

A szolgáltató az ÁSZF-módosítását annak hatálybalépését 15 nappal megelőzően a honlapon közzéteszi. A Szolgáltatást igénybe vevőjének felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, arról a honlapon tájékozódjon. Amennyiben a módosítást a Szolgáltatást igénybe vevője nem fogadja el, jogosult annak hatályba lépését megelőzően felmondani a szerződést. Ez esetben a szerződés megszűnik a felmondáskor hatályos ÁSZF rendelkezéseinek alkalmazásával. Amennyiben a felhasználó a szerződést az ÁSZF-módosítás hatályba lépését követően mondja fel, abban az esetben a folyamatban lévő számlázási időszakra annak kezdetén hatályos feltételek alkalmazandók. Ez esetben a szerződés a számlázási időszak végén a régi feltételek alkalmazásával megszűnik.

Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevője az ÁSZF módosítását követően a szerződést a számlázási időszak végéig nem mondja fel, úgy az elfogadottnak minősül a Szolgáltatást igénybe vevője részéről az új feltételek szerint.

3. Felelősség

A regisztráció során a Szolgáltatást igénybe vevője felelős az általa megadott adatok helyességéért és valódiságáért, valamint azért, hogy a Szolgáltatásra való regisztrációra és az annak során igényel adatok kezelésére jogosult.

A Szolgáltatást igénybe vevője felelős a felhasználói felületének eléréséhez szükséges felhasználónév és jelszó biztonságáért; Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a felhasználónév és jelszó birtokában a Szolgáltatás használata során történt illetéktelen adatkezelésért.

A Szolgáltatást igénybe vevője felelős azért, hogy a Szolgáltatáshoz mely további személyeknek (könyvelő, egyéb alkalmazott) ad- és milyen felhasználási jogosultságot, valamint ezt a jogosultságot fenntartja-e.

Szolgáltató kizárólag a Számvtv. rendelkezéseinek a bizonylatok iktatása során helyes alkalmazásáért felelős, azonban az egyes számviteli bizonylatok adattartalmáért és valóságtartalmáért nem felel. A Szolgáltatást igénybe vevőjének feladata, hogy a Szolgáltatásban rögzített bizonylatokat felülvizsgálja és amennyiben azokkal kapcsolatosan bármilyen aggálya felmerül, abban az adott bizonylatot a rendszerből törölje, vagy könyvelőjének jelezze az iktatott számlával kapcsolatos problémát.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért, költségekért, amelyek a Szolgáltatás használatából esetlegesen fakadnak. Szolgáltatást igénybe vevője a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. A Szolgáltatás kifejezetten adminisztratív jellegű, könyvelést kisegítő, azonban semmilyen módon nem helyettesítő alkalmazás.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges károkért.

4. Szerzői jogok

A Szolgáltatás használata során keletkezett bárminemű adathalmaz, dokumentum szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató, azok szerzői jogai Szolgáltatót illetik azzal, hogy azok használatára jogosult Szolgáltatást igénybe vevője a Szolgáltatás használatára való előfizetésiideje alatt.

A Szolgáltatásra való előfizetési idő lejáratát követően Szolgáltatást (egykori) igénybe vevője a saját rendszerébe letöltött, átmásolt, kinyomtatott dokumentumokat, adathalmazokat továbbra is használhatja és hasznosíthatja, azonban a Szolgáltatás rendszeréből való adatigénylésre, vagy dokumentum letöltésre kizárólag az előfizetési idő alatt jogosult, azt követően nem.

5. Díjfizetés

A Szolgáltatás használata díjköteles, amelyet havonta előre tartozik Szolgáltatást igénybe vevője megfizetni Szolgáltató részére. Minden gazdasági társaság részére (regisztrációtól függetlenül) regisztrációt követő első naptári hónapban díjmentesen vehető igénybe a Szolgáltatás, bármilyen fizetési kötelezettség nélkül.

A Szolgáltatásra vonatkozó előfizetési díj a honlapon keresztül, SimplePay bankkártyás fizetési szolgáltató (a fizetés a SimplePay felületén történik) igénybevételével, bankkártyával történik. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a SimplePay szolgáltatásának igénybe vételével kapcsolatosan, az esetleges panaszokkal a Szolgáltatást igénybe vevője közvetlenül a SimplePay -hoz fordulhat. A fizetési folyamat során az előfizetett szolgáltatás díjának kiegyenlítésének tényén, a regisztrált kártya lejárati dátumán és a kimaszkolt kártyaszámon (ahol az utolsó 4 számjegy olvasható) kívül más adat nem kerül Szolgáltató birtokába; a fizetést követően a Szolgáltató bankszámla kivonatán a fizető neve és számlaszáma kerül feltüntetésre, a fizetett összegen felül.

SimplePay bankkártyás fizetési szolgáltató
OTP Mobil Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-42

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a bejovoszamlak.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
Új kártyával való fizetés esetén:
- Számlázási e-mail cím
- Számlázási név
- Számlázási ország
- Számlázási megye
- Számlázási irányítószám
- Számlázási település
- Számlázási cím
- Fizetendő összeg
Mentett kártyával való fizetés esetén:
- Számlázási e-mail cím
- Fizetendő összeg
- Felhasználó ip címe
- Felhasználó böngészőjének adatai

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az előfizetés kiválasztása esetén automatikusan kerül kiállításra a Szolgáltatásra vonatkozó számla, amely a szolgáltatás felületén – a bejövő számlák között – a NAV-rendszerből való letöltést követően automatikusan kerül megjelenítésre – a számla ezen kívül a regisztráció során megadott e-mail címre történő megküldéssel kézbesítésre – a Szolgáltatást igénybe vevője a regisztrációval elfogadja a számlák jelen ÁSZF-ben meghatározott módon való kézbesítését.

A felhasználó választhat Egyszeri fizetés vagy Automatikusan megújuló fizetés között.

Egyszeri fizetés esetén:
- 30 napos időtartam a fizetés napjától.
- Az előfizetés aktuális díját a fizetési folyamatban lehet megtekinteni.
- Fizetéssel egyidejűleg számla kerül a Szolgáltatást igénybe vevője részére kiállításra. Erről e-mail értesítést kap a számlázási e-mail címre.
- Lehetőség van kártya mentésre, hogy a továbbiakban kártya adatok nélkül gyorsabban történjen az előfizetés.

Kártya mentés esetén:
- A mentett bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Mentett kártyás fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A Mentett kártyás fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a felhasználó eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. A Mentett kártyás fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a bejovoszamlak.hu-n Ön az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Automatikusan megújuló fizetés esetén:
- Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a bejovoszamlak.hu-n kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
- 30 napos időtartam a fizetés napjától.
- Az előfizetés díja mindig az aktuális előfizetési díj, amit a fizetési folyamatnál lehet megtekinteni. Ennek változásáról e-mail értesítést küldünk pár nappal az érvényesítés előtt.
- Fizetéssel egyidejűleg számla kerül a Szolgáltatást igénybe vevője részére kiállításra. Erről e-mail értesítést kap a számlázási e-mail címre.
- Az automatikus fizetésre először az előfizetés lejárta előtt 3 nappal kerül sor. Sikertelenség esetén naponta ismétlődik, amíg az előfizetése le ne jár, vagy sikeres előfizetés nem történik.
- Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevője előfizetését nem kívánja meghosszabbítani, ennek kikapcsolását az aktuális előfizetésének lejártát megelőző 3-ik napig teheti meg, ellenkező esetben a szolgáltatás automatikusan 30 nappal meghosszabbodik és az erre vonatkozó számla – a díj egyidejű terhelésével – megjelenik a Szolgáltatás rendszerében. Külön megszüntetés hiányában a szolgáltatás meghosszabbítása és az erre vonatkozó díj bankkártyán való terhelése független attól, hogy a szolgáltatásunkat a továbbiakban ténylegesen igénybe veszi-e vagy nem, az ilyen módon levont összeget visszatéríteni nem áll módunkban.

6. Panaszkezelés

Amennyiben a felhasználónak a számlainformációs szolgáltatási szerződés megkötésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatban észrevétele, panasza merül fel, annak rendezését elsősorban a szolgáltatóval szükséges rendeznie panaszbeadványában. Amennyiben a felek közötti vita tárgyalás útján nem rendezhető bírósági eljárásnak van helye a polgári perrendtartás szabályai szerint.

A panasz benyújtásának helye:
Iooo Kft. - 2161 Csomád, Levente utca 14. a. ép.
Pest Megyei Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Főosztály – fogyved@pest.gov.hu

7. Személyes adatkezelés

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban van panasza a felhasználónak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest szilágyi E. fasor 22/C.
http://www.naih.hu/
ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Egyéb

Adatkezelési irányelveink:

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveinket külön, az itt elérhető oldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza.

Szolgáltatásunk tárhelyszolgáltatójának adatai:
Mándli János E. V.
2065 Mány, Deák F. u. 5,
Adószám: 71102535-2-27


Jelen ÁSZF hatályba lépésének dátuma:
2021. január 1.